Garanti belgesi, imalatçı-üretici veya ithalatçıların, sattıkları malların tamirinin, bedel iadesinin veya indiriminin taahhüt edildiği; satıcı ve tüketici yükümlülüklerini gösteren belgedir. Bu belge ile beraber garanti sürecinin kapsamı, detayları ve şartları şeffaflığa kavuşabilmektedir. Elbette belge ile bu sürecin yönetilmesi kapsamında bazı zorunlu unsurlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Garanti belgesini bir malın kalitesini göseren bir belge olarakta görmemiz mümkündür. Çünkü taahhüt edilen süre içerisinde yaşanılacak olumsuz senaryolar için üretici gerekli çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmalar sayesinde üreticilerin garanti süresinin uzunluğu noktasında da rekabet halinde olduğunu söylemek mümkündür.

Garanti belgesinde bulunması gereken zorunlu unsurlar

 • İmalatçı-üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 • Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 • Fatura tarih ve sayısı,
 • Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
 • Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
 • Garanti süresi,
 • Azami tamir süresi,
 • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,
 • Malın ücretsiz tamir, değistirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine iliskin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,
 • Kullanım hataları,
 • Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,
 • Bakanlık izin tarihi ve sayısı.

Garanti belgesi verilmesi gereken bazı mallar

 • Optik alet ve cihazlar,
 • Isıtma ve havalandırma cihazları,
 • Sihhi tesisat alet ve cihazları,
 • Taşınabilir elektrikli el aletleri,
 • Motorlar,
 • Ahşap ve metal mobilyalar,
 • Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler,
 • Müzik enstrümanları,
 • Büro, muhasebe makineleri,

Listede yer alan mallara ek olarak bir çok malın satışında garanti belgesinin sağlanmasının zorunluluğu bulunmaktadır. Bununla birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İkincil Mevzuatının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Artan ve değişen tüketim alışkanlıklarımız ile garanti belgesine olan ihtiyacın arttığını söylememiz mümkün. Temel olarak artan ihtiyacın beraberinde daha fazla garanti belgesini getirdiğini söyleyebiliyoruz. Bu noktada artan belgelerin takibi, analizi ve kontrolü zorlaşırken; hem üretici hem de tüketicinin yeniliklere ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca belgelerin kağıt form yerine dijital ortamda takibi ile her gün binlerce ağacın kesilmesinin de önüne geçilebileceğini belirtmekte; dünyamızın geleceği için fayda var.

 

“Garanti Şartları ve Tüketici Hakları”

Published On: 4 Mart 2022 / Categories: Tüketiciler için / Tags: , /

Takipte kalın, gelişmeler çok yakında!

Ekibimizden en son haberleri ve güncellemeleri almak için e-posta listemize katılın.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Gizlilik Politikamızı buradan görüntüleyin.